Veiligheid/Controle

  • Zorg ervoor dat je je identiteitskaart (of ander geldig bewijs) bij de hand hebt. Bij de toegangscontrole zal er om legitimatie gevraagd worden.
    No ID = No entry!
  • Eigen drank en eten is niet toegestaan op het terrein! Wij voorzien voldoende ;-)
  • Nultolerantie voor drugs, wapens, spuitbussen, glas, scherpe voorwerpen of voorwerpen die als gevaarlijk beschouwd kunnen worden door de organisatie.