Praktisch

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor Del Dia is 16 jaar.
Personen jonger den 16 jaar worden enkel toegelaten op het terrein onder begeleiding van een verantwoordelijke meerderjarige.
Ouders blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun aanwezige kinderen tijdens het evenement

De minimumleeftijd voor het consumeren van sterke drank is 18 jaar.
Ieder persoon die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan 18 jaar.

Veiligheid/Controle

 • Zorg ervoor dat je je identiteitskaart (of ander geldig bewijs) bij de hand hebt. Bij de toegangscontrole zal er om legitimatie gevraagd worden.
  No ID = No entry!
 • Eigen drank en eten is niet toegestaan op het terrein! Wij voorzien voldoende ;-)
 • Nultolerantie voor drugs, wapens, spuitbussen, glas, scherpe voorwerpen of voorwerpen die als gevaarlijk beschouwd kunnen worden door de organisatie.

Huishoudelijk reglement

 • Artikel 1:
  De koper van een toegangsticket en iedereen die het terrein betreedt, moet kennis nemen van dit reglement in het kader van de veiligheid van overlast en de bepalingen en richtlijnen ervan aanvaarden en deze opvolgen. Bij niet-naleving van het reglement, hebben de organisatoren het recht personen de toegang tot het terrein te ontzeggen en/of te verwijderen.
 • Artikel 2:
  Personen jonger dan 16 jaar worden niet toegelaten op het terrein.
 • Artikel 3:
  Een geldig toegangsbewijs moet ten alle tijden getoond kunnen worden, op vraag van de organisatoren. Bij afwezigheid van een geldig toegangsbewijs, zal de persoon het terrein onmiddellijk ontzegd worden.
  Het namaken van een toegangsbewijs, wordt juridisch vervolgd.
 • Artikel 4:
  De organisatoren behouden zich volgende rechten:
  • De leeftijd van de bezoekers te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst,
  • Handtassen en andere tassen te doen openen en/of te ledigen,
  • De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker.
 • Artikel 5:
  Volgende zaken worden niet toegelaten op het terrein:
  • Eigen eten en drank of andere vloeistoffen,
  • Drugs of andere opwekkende middelen,
  • Wapens of eender welk gevaarlijk, snijden of kneuzend voorwerp,
  • Voorwerpen die door de organisatoren als gevaarlijk kunnen beschouwd worden,
  • Voorwerpen die gebruikt kunnen worden om de orde te verstoren, de veiligheid van andere in gevaar kunnen brengen en/of schade kunnen toebrengen aan goederen of derden,
  • Dieren (uitgezonderd geleidehonden)
 • Artikel 6:
  De organisatoren behouden zich eveneens het recht personen de toegang tot het terrein te ontzeggen of van het terrein te verwijderen in volgende gevallen:
  • Personen die verdacht worden van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid en die geen toestemming geeft tot controle van tassen en/of kledij,
  • Personen die moeilijkheden veroorzaken of agressief gedrag vertonen op het terrein of de omgeving ervan,
  • Personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Artikel 7:
  Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten ingelicht.
 • Artikel 8:
  Tickets worden niet terugbetaald noch ingewisseld, ook niet bij gewijzigd programma.
 • Artikel 9:
  Iedereen betreedt het terrein op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade of diefstal.
 • Artikel 10:
  Elke persoon die het terrein betreedt, verklaart zich automatisch akkoord dat hij gefotografeerd en gefilmd kan worden en dat deze beelden geregistreerd en opgeslagen kunnen worden. De foto’s, reportages of videobeelden kunnen gebruikt worden voor publicatiedoeleinden.
 • Artikel 11:
  Op het terrein zijn teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.